Udržateľnosť

Pestujeme pre dnešok, no zachovávame pre zajtrajšok

Šetrnosť ku prírode

V OD Bonum sme si vedomí dôležitosti a nevyhnutnosti symbiózy s prírodou, ktorá je jadrom pestovateľských postupov naších pestovateľov. Riadime sa prísne stanovenými pravidlami pri každom kroku pestovania. Táto úcta k prírode je základom našej práce a zároveň zárukou kvalitnej a udržateľnej produkcie. 

Výchova nových generácii

V OD Bonum veríme, že práve deti a mládež tvoria základ našej budúcnosti. Preto už 15 rokov v rámci Školského programu v spolupráci s Európskou Úniou usilovne pracujeme na vedení detí k zdravej a vyváženej strave. Snažíme sa im priblížiť výhody a dôležitosť konzumácie čerstvého, domáceho ovocia a zeleniny bez chemických spracovaní. Počas exkurzií navštívili desaťtisíce detí ovocné sady, kde si môžu zažiť skutočnú prírodu, odtrhnúť si ovocie priamo zo stromu a zážitkovou formou sa dozvedieť koľko práce a spolupráce s prírodou je potrebných na dopestovanie každého plodu. 

Šetrnosť ku  pestovateľom

Dnešná nemilosrdná ekonomická súťaž pravidelne ohrozuje existenciu menších rodinných podnikov. V našom družstve sa snažíme vytvoriť prostredie, ktoré umožňuje aj takýmto pestovateľom pretrvávať a konkurovať v tomto zdanlivo nevyrovnanom boji. Poskytujeme im odborné poradenstvo, zabezpečujeme im vstup na trh prostredníctvom spoločného predaja cez Boni Fructi spol. s r.o. a podporujeme ich pri realizácii projektov. Naším cieľom je poskytnúť im stabilnú oporu aj v týchto zložitých ekonomických podmienkach a pomôcť im ďalej rozvíjať ich potenciál. 

Udržateľnosť zákazníkov

Naším hlavným cieľom je získať a udržať si zákazníkov prostredníctvom pestovania kvalitného slovenského ovocia a zeleniny. Tento cieľ dosahujeme vďaka prísnym kritériám, ktoré spoľahlivo dodržiavame pri každom kroku procesu. Dôsledne sa snažíme zabezpečiť, že naše produkty spĺňajú najvyššie normy kvality, čo nám pomáha budovať dôveru a vernosť našich zákazníkov.